مینی کوله پاسپورتی عروسکی

328,000 تومان

این مینی بگ دخترانه فانتزی با سایز کوچک برای امور روزمره ، گردشهای روزانه و یک انتخاب فوقالعاده برای دوره همی‎های دوستانه است.