کیف دخترانه شنل گرد

145,000 تومان

این کیف دخترانه برای امور روزمره ، گردشهای روزانه و کیف مناسب برای دوره همی های دوستانه است.