کیف دخترانه شنل W

178,000 تومان

این کیف دخترانه سایز متوسط برای امور روزمره ، گردشهای روزانه و کیف مناسب برای دوره همی های دوستانه است.