کیف دخترانه پاسپورتی ونس

193,000 تومان

این کیف پاسپورتی دخترانه، با سایز متوسط انتخابی عالی برای امور روزمره، گردشهای روزانه و دوره همی‎های دوستانه است.