کیف دوشی یه وری زارا

168,000 تومان

این کیف دخترانه سایز متوسط برای امور روزمره ، گردشهای روزانه و کیف مناسب برای دوره همی‎های دوستانه است.