کیف پاسپورتی یه وری LCZ

273,000 تومان

کیف LCZ با سایز متوسط یک انتخاب فوقالعاده برای گردشهای روزانه و کیف شیک و جذاب برای دوره همی‎های دوستانه است.